Meridio - Apple Watch 表带 - 潮汐系列 - 绿岛
Meridio - Apple Watch 表带 - 潮汐系列 - 绿岛
Meridio - Apple Watch 表带 - 潮汐系列 - 绿岛
Meridio - Apple Watch 表带 - 潮汐系列 - 绿岛
Meridio - Apple Watch 表带 - 潮汐系列 - 绿岛
Meridio - Apple Watch 表带 - 潮汐系列 - 绿岛
Meridio - Apple Watch 表带 - 潮汐系列 - 绿岛
Meridio - Apple Watch 表带 - 潮汐系列 - 绿岛
Meridio - Apple Watch 表带 - 潮汐系列 - 绿岛
Meridio - Apple Watch 表带 - 潮汐系列 - 绿岛
Meridio - Apple Watch 表带 - 潮汐系列 - 绿岛
Meridio - Apple Watch 表带 - 潮汐系列 - 绿岛
Meridio - Apple Watch 表带 - 潮汐系列 - 绿岛

Meridio

Meridio - Apple Watch 表带 - 潮汐系列 - 绿岛

常规价格 HKD $350.00
单价  单价 
结账时计算的运费

Reference No.: Meridio-40GI-SG

Meridio - Apple Watch 表带 - 潮汐系列 - 绿岛

- 颜色:绿色
- 材料:回收海洋塑料|防水的
- 产地:安达曼海
- 手腕周长 40 毫米:170-215 毫米

专为 Apple Watch Series 8 和 Ultra 设计。
适用于所有以前版本的 Apple Watch。
适用于系列 8 和 SE 以及之前的 7|6|5|4|3|2|1

绿岛苹果手表编织表带是用回收海洋塑料制成的潮汐系列的一部分。
这款令人惊叹的异域色彩表带的灵感源自印度洋岛屿的迷人色调。
高品质防水腕带佩戴舒适且耐用,并配有精美的皮革环。

*不包括 Apple Watch。
*显示的所有图片仅供参考。实际产品可能因产品改进而有所不同。