Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇
Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇
Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇
Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇
Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇
Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇
Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇
Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇
Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇
Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇
Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇
Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇
Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇
Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇
Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇
Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇
Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇
Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇
Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇
Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇
Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇
Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇
Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇

Meridio

Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇

常规价格 HKD $520.00
单价  单价 
结账时计算的运费

Reference No.: 40SU-SS
Meridio - Apple Watch 表带 - Caoutchouc 系列 - 潜水艇

- 颜色:黄色
- 材质:顶部为聚酯纤维,背面为天然橡胶
- 100% 防水
- 硬件颜色:钛金、银色、深空灰色、黑色、玫瑰金、不锈钢


谁说训练时就不能时髦?
这款Apple Watch黄色表带是意大利制造的品味与技术材料之间的融合点:天然橡胶和聚酯,防水橡胶点缀着完全意大利制造的手工制作。

*不包括 Apple Watch。
*显示的所有图片仅供参考。实际产品可能因产品改进而有所不同。