Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 灰白色
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 灰白色
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 灰白色
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 灰白色
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 灰白色
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 灰白色
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 灰白色
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 灰白色
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 灰白色
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 灰白色
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 灰白色
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 灰白色
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 灰白色

Meridio

Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 灰白色

常规价格 HKD $1,950.00
单价  单价 
结账时计算的运费

Reference No.: Meridio-40OW-SSB

Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 灰白色

- 白颜色
- 材质:优质小牛皮
- 产地:意大利
- 硬件颜色:钛金银色深空灰色黑色玫瑰金不锈钢

专为 Apple Watch Series 8 和 Ultra 设计。
适用于所有以前版本的 Apple Watch。
适用于系列 8 和 SE 以及之前的 7|6|5|4|3|2|1

永恒的白色,永远不会过时。
与 Nappa 系列的所有表带一样,Off White 采用弹性且触感柔软的皮革制成,是打造柔和色彩或特殊场合(例如全白夏日派对)的理想表带。

*不包括 Apple Watch。
*显示的所有图片仅供参考。实际产品可能因产品改进而有所不同。