Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 墨水
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 墨水
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 墨水
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 墨水
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 墨水
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 墨水
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 墨水
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 墨水
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 墨水
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 墨水
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 墨水
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 墨水
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 墨水
Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 墨水

Meridio

Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 墨水

常规价格 HKD $750.00
单价  单价 
结账时计算的运费

Reference No.: Meridio-44IN-SS

Meridio - Apple Watch 皮革表带 - Nappa 系列 - 墨水

- 颜色:黑色
- 材质:优质小牛皮
- 产地:意大利
- 硬件颜色:钛金银色深空灰色黑色玫瑰金不锈钢

专为 Apple Watch Series 8 和 Ultra 设计。
适用于所有以前版本的 Apple Watch。
适用于系列 8 和 SE 以及之前的 7|6|5|4|3|2|1

简单而美丽的完美例子。
这款奢华皮革单品看起来毫不费力、时尚时尚,缠绕在手腕上的感觉极佳。
易于佩戴且美观:如果您的首选是经典或精致优雅,Ink 是您的理想选择,因为它在任何场合都能凸显您美丽的 Apple Watch。

*不包括 Apple Watch。
*显示的所有图片仅供参考。实际产品可能因产品改进而有所不同。